Hoshi Dake ga Shitteru | О чём ведомо лишь звёздам :: Глава 2