Rakuda Tsukai to Ouji no Yoru | Засияй в ночи :: #6: Растворись на рассвете